Đơn hàng tuyển gấp

Đơn hàng đang tuyển

Chế biến thực phẩm
Thực tập sinh Hết hạn Ibaraki Mức lương: ¥151773 /Tháng
Chế biến thực phẩm
Thực tập sinh Hết hạn Hokkaido Mức lương: ¥138000 /Tháng