CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chào mừng đến với trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Nhất Phát BCN. Trong tinh thần của sự minh bạch và tôn trọng quyền riêng tư, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn truy cập và sử dụng trang web này. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong chính sách này.

Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và các chi tiết khác mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc điền các mẫu trên trang web.

Mục đích của việc sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu của bạn và duy trì liên lạc với bạn theo cách thích hợp nhất.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc tiết lộ thông tin.

Chia sẻ thông tin

Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các đối tác cần thiết để hỗ trợ quá trình xuất khẩu lao động hoặc để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Quyền của người dùng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình và có thể rút lại sự đồng ý của mình vào bất kỳ thời điểm nào.

Cookie và công cụ theo dõi

Trang web có thể sử dụng cookie và công cụ theo dõi để cải thiện trải nghiệm của người dùng và thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này và bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email bcn@bcn-hcm.vn.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.