CHÍNH SÁCH LIÊN KẾT

Chào mừng bạn ghé thăm trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Nhất Phát BCN. Việc truy cập, sử dụng và bình luận trên trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ những quy định dưới đây.

Về nội dung của bình luận

Trang web www.bcn-hcm.vn không thể cam kết về tính chính xác, tính toàn vẹn hay tính hữu ích của thông tin được đăng trong phần bình luận.

Mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm cho nhận định của mình khi sử dụng thông tin trong bình luận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ thông tin được đăng trên www.bcn-hcm.vn hoặc từ các tranh chấp giữa các thành viên.

Sử dụng thông tin từ mục bình luận

Chúng tôi không chấp nhận việc sao chép hoặc sử dụng thông tin từ mục bình luận của www.bcn-hcm.vn mà không có sự đồng ý từ BCN Nhất Phát.

Sau khi một người dùng đăng thông tin trên www.bcn-hcm.vn, BCN Nhất Phát hoặc bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào được sự đồng ý từ BCN Nhất Phát có thể sử dụng thông tin đó miễn phí (như cải thiện dịch vụ, gửi email quảng cáo, in ấn…).

Quy định về việc xóa bình luận

Hiện nay, mục bình luận trên trang web www.bcn-hcm.vn được sử dụng để các học viên và khách hàng quan tâm đến BCN Nhất Phát thể hiện ý kiến cá nhân của họ. Tuy nhiên, để duy trì một hệ thống thông tin có tổ chức và hữu ích cho người dùng, chúng tôi có thể xóa các thông tin liên quan đến:

 • Spam hoặc thông tin lặp đi lặp lại.
 • Các thông tin không liên quan đến dịch vụ mà bình luận.
 • Các dòng lệnh lập trình có thể gây hại.
 • Thông tin vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền lợi của người khác.
 • Các thông tin mang tính chất phỉ báng hoặc gây tổn thương.
 • Thông tin liên quan đến hành vi tội phạm hoặc vi phạm đạo đức.
 • Các thông tin có thể đe dọa hoặc gây nguy hiểm.
 • Các thông tin có tính chất thương mại hoặc tuyên truyền quảng cáo.
 • Các thông tin liên quan đến chính trị hoặc tôn giáo.
 • Các bình luận không rõ ràng hoặc không mang nội dung.
 • Các thông tin có thể ảnh hưởng đến BCN Nhất Phát.
 • Mọi thông tin khác mà BCN Nhất Phát cho là không phù hợp để đăng trên www.bcn-hcm.vn.

Trong quá trình quản lý trang web, BCN Nhất Phát có quyền xóa bỏ các thông tin không tuân thủ các quy định trên. Quy định về bình luận trên www.bcn-hcm.vn có thể được điều chỉnh để phản ánh tình hình thực tế, và các thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng trên trang web. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ từ các thành viên tham gia.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày cập nhật: 01 tháng 01 năm 2024.