ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn ghé thăm trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Nhất Phát BCN. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ những quy định dưới đây.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung có trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng, video và âm thanh, đều là tài sản sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Nhất Phát BCN hoặc các bên thứ ba được cấp phép. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Sử dụng hợp pháp

Khi sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan, bạn cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và sử dụng trang web cho mục đích hợp pháp. Bạn không được thực hiện các hành động gây hại đến trang web, hệ thống hoặc dữ liệu của chúng tôi hoặc làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng khác.

Nội dung người dùng

Trong trường hợp bạn cung cấp nội dung trên trang web, bạn phải đảm bảo rằng nó không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào vi phạm quy định này.

Miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, nhưng không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc vấn đề kỹ thuật.

Liên kết tới bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết tới các trang web của bên thứ ba, và chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của những trang web này.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc cập nhật các điều khoản này theo thời gian và mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về điều khoản sử dụng, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email bcn@bcn-hcm.vn.

Ngày cập nhật: 01 tháng 01 năm 2024.